We starten het intakeconsult met observatie van je hond door hem op verkenning te laten gaan in de snuffeltuin. Omdat observatie van een hond in een voor hem onbekende omgeving veel informatie over zijn persoonlijkheid aan het licht brengt, geven we er de voorkeur aan het consult op onze terreinen te laten plaatsvinden. Indien je echter niet in de mogelijkheid bent om naar ons te komen, kunnen we uiteraard een oplossing overeenkomen.

Na de observatie breng je uitgebreid verslag over de problemen die je ondervindt of stel je de vragen die je hebt. Gedurende dit gesprek zullen er ook aan jou een aantal vragen gesteld worden om de mogelijke oorzaken van de problemen te achterhalen. Op basis hiervan stellen we een individueel plan op afgestemd op de noden van de hond en de eigenaar. Open en eerlijke communicatie zorgt ervoor dat we kunnen blijven zoeken naar een oplossing die binnen de mogelijkheden van jou, als eigenaar ligt.

De voorgestelde oplossingen gebeuren steeds aan de hand van de basisnoden van een hond. Hiervoor baseren we ons op de noden van een hond in zijn natuurlijke leefomgeving. We staan immers achter het idee dat wanneer de omgeving zo veel mogelijk voldoet aan de noden van je hond, je hond minder stress zal ervaren en je een merkbare gedragsverandering zal zien in korte tijd. Begrijpen en veranderen van de onderliggende oorzaken is daarom dan ook de belangrijkste factor in het oplossen van de probleemgedragingen van je hond. Standaardaanpak en ‘snelle’ oplossingen zijn bij ons dus niet aan de orde.

Naast een aantal noodzakelijke aanpassingen in de leefomgeving van de hond, zal er ook tijd voorzien worden om een aantal zaken in te oefenen. Tijdens dit consult zullen dit oefeningen zijn op basisniveau maar met een niet te onderschatten invloed op het welzijn van je hond.

Verder nemen we ook de tijd uit om je hond te leren lezen. Het beter begrijpen van zijn lichaamstaal, stelt je in staat om in te grijpen wanneer noodzakelijk. Indien nodig, krijg je ook meer achtergrondinformatie over welke processen zich afspelen in het lichaam van de hond zodat je beter begrijpt waarom bepaald gedrag wordt gesteld.

We nemen voor het eerste consult uitgebreid onze tijd en je mag hier een twee tot drietal uur voor uitrekken, afhankelijk van het probleem en de vragen die je hebt.

Aan het einde van het consult adviseren we je of er verdere consulten nodig zijn. Je krijgt meteen een kort verslagje mee naar huis waar je mee aan de slag kan en enkele dagen later mag je een langer verslag verwachten. We spreken ook meteen een datum af voor een kort telefonisch overleg. We bekijken dan even hoe alles verloopt en of je nog verdere vragen hebt.

TERUG NAAR GEDRAGSBEGELEIDING